Codexispořádal již 6. ročník prestižního odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR. Záštitu nad kongresem převzali ministr spravedlnosti, ministryně pro místní rozvoj, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví a předseda Ústavního soudu. 

Bloky odborného kongresu

  • Transparentnost veřejné správy
  • Trestní právo
  • Přestupkové právo
  • Obchodní právo
  • Pracovní právo
  • Aktuální otázky justice
  • a další

Program šestého ročníku odborného kongresu byl rovněž jako minulé ročníky rozdělen do dvou dní.

I letos vystoupilo více než 20 přednášejících odborníků z oblasti advokacie, komerčního práva, justice, státní správy a samosprávy a dalších.

více

Kongresový výbor

Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
JUDr. Tomáš Lichovník
Mgr. Jan Januš
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
JUDr. Tomáš Havel

více

HLAVNÍ ODBORNÍ PARTNĚŘI

Soudcovská unie

Unie podnikových právníků

 

Aktuálně

Proběhl další ročník kongresu Právní prostor, prohlédněte si fotografie z této úspěšné akce!

Fotogalerie

Záštitu nad kongresem převzali ministr spravedlnosti, ministryně pro místní rozvoj, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví a předseda Ústavního soudu. 

Partneři

Na kongresu vystoupilo i letos více než 20 odborníků, mezi přednášejícími se představili např. JUDr. Roman Fiala, JUDr. Libor Vávra, JUDr. Lenka Bradáčová, Mgr. Daniela Zemanová,Ph.D., JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M. a mnoho dalších.

Přednášející

Zasílání novinek

Přejete si dostávat informace o kongresech?
Vyplňte email a aktuality, novinky budete
mít ve svých schránkách.

Program kongresu Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
Codexis
Partneři
NovaVoice® OSWALD
OTIDEA Kuba Libri
ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář - insolvenční správci DELOR
CarTec Group, s.r.o.
Odborní partneři
Soudcovská Unie ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Unie podnikových právníků ČR Panevropská univerzita – UNINOVA
Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Unie státních zástupců
Asociace energetických manažerů CEVRO INSTITUT
ELSA ČR Exekutorská komora ČR
Fakulta právnická Západočeské univerzity Plzeň
Mediální partneři
Konkursní noviny Lobby Právní prostor.cz vz24 ANAG Brands&Stories
Bulletin Advokacie eLAW.CZ ePravo.cz GRADA