Codexis pořádá již 7. ročník prestižního odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR. Záštitu nad kongresem převzali ministr spravedlnosti, předseda Ústavního soudu, náměstek ministra vnitra, Soudcovská unie a Svaz průmyslu a dopravy.

Bloky odborného kongresu

  • Občanské právo
  • Aktuální otázky justice
  • Speciální právní disciplíny
  • Trestní právo
  • Transparentnost veřejné správy
  • Insolvenční a exekuční právo
  • a další

Kongresový výbor

JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
JUDr. Tomáš Havel
JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
JUDr. Tomáš Lichovník
Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

více

HLAVNÍ ODBORNÍ PARTNĚŘI

Soudcovská unie

Unie podnikových právníků

 

Aktuálně

Záštitu nad kongresem převzal

Předseda Ústavního soudu
JUDr. Pavel Rychetský

Zasílání novinek

Přejete si dostávat informace o kongresech?
Vyplňte email a aktuality, novinky budete
mít ve svých schránkách.

Program kongresu Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
Codexis
Partneři
NovaVoice® OSWALD
OTIDEA ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář - insolvenční správci
Belisha Beacon Sharon Style
CarTec Group, s.r.o. PwC Legal
Odborní partneři
Soudcovská Unie ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Unie podnikových právníků ČR ELSA ČR
Exekutorská komora ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity Plzeň
Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mediální partneři
ANAG Brands&Stories Bulletin Advokacie eLAW.CZ ePravo.cz GRADA
Konkursní noviny Lobby Právní prostor.cz vz24