Přihlášení na kongres PRÁVNÍ PROSTOR 2016

Volejte +420 596 613 333 Vyplňte online formulář

Účastnický poplatek

Cena 7.900,- Kč (bez DPH)
Každé další registrované osobě ze stejné společnosti nebo organizace nabízíme slevu ve výši 2.000,- Kč (bez DPH)

Poskytujeme další slevy pro

Podmínky slevy:
Uvedené či případné další slevy se nesčítají.

V ceně kongresu je zahrnuto:

Informace o platbě

Po odeslání formuláře nebo po telefonickém objednání obdržíte nejpozději do 3 dní potvrzení o vaší účasti. Nejpozději do týdne od přijetí vaší přihlášky obdržíte další e-mail se zálohovou fakturou. Následně vám budou zasílány podrobnější informace a aktuality týkající se konference.

Storno

Přihláška je závazná, v případě zrušení účasti budeme účtovat storno poplatek.

Storno poplatek činí:

Pokud se nebude moci nahlášený účastník kongresu zúčastnit, je možné za něj vyslat náhradníka, kterého je ale nutno telefonicky nebo e-mailem nahlásit (informace o firmě, osobě, která se nemůže dostavit a informace o náhradníkovi - titul, jméno, příjmení, e-mail). Pořadatelé kongresu si vyhrazují z naléhavých důvodů případné změny programu.

Registrace

Registrací účastník souhlasí se zasíláním informačních a obchodních sdělení pořadatele. Souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

Registrační formulářProgram kongresu Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
Codexis
Partneři
NovaVoice® OSWALD
OTIDEA Kuba Libri
ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář - insolvenční správci DELOR
CarTec Group, s.r.o.
Odborní partneři
Soudcovská Unie ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Unie podnikových právníků ČR Panevropská univerzita – UNINOVA
Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Unie státních zástupců
Asociace energetických manažerů CEVRO INSTITUT
ELSA ČR Exekutorská komora ČR
Fakulta právnická Západočeské univerzity Plzeň
Mediální partneři
Konkursní noviny Lobby Právní prostor.cz vz24 ANAG Brands&Stories
Bulletin Advokacie eLAW.CZ ePravo.cz GRADA