Program kongresu PRÁVNÍ PROSTOR 2017

Program kongresu je rozdělen do dvou dnů, jednotlivé dny byly rozděleny do tematických bloků.

Moderátorem letošního ročníku kongresu bude stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Bloky odborného kongresu

ZOBRAZIT
PROGRAM
1. DNE
ZOBRAZIT
PROGRAM
2. DNE
Program kongresu ke stažení

1. den 25. 4. 2017

08:30 - 09:30 Prezentace účastníků
09:30 - 09:50 Úvodní slovo
09:50 - 11:15 Občanské právo I.
9:50 - 10:15

bellonova

Vybrané aktuality z oblasti civilněprávní a profesní legislativy
JUDr. Pavla Belloňová, Ph.D.

10:15 - 10:40

eichlerova

Zástupci podnikatele, rozsah jejich zástupčích oprávnění, následky překročení
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

10:40 - 11:05

polcak
Nové směry v elektronické dokumentaci právního jednání

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

11:05 - 11:15 Diskuze
11:15 - 12:15 Speciální právní disciplíny
11:15 - 11:40

silueta

Aktuální legislativní změny na úseku zájmových chovů psů
JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová

11:40 - 12:05

dvorak
Myslivecké právo v praxi
Mgr. Petr Dvořák

12:05 - 12:15 Diskuze
12:15 - 13:15 Oběd
13:15 - 14:40 Trestní právo
13:15 - 13:40

Šámal

K nové směrnici o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

13:40 - 14:05

Sokol

Trestní odpovědnost za pochybení při správě cizího majetku v důsledku důvěry ve správnost odborné expertizy
JUDr. Tomáš Sokol
14:05 - 14:30

silueta

Povolování odposlechu a jejich použitelnost v trestním řízení
JUDr. Libor Vávra

14:30 - 14:40 Diskuze
 14:40 - 15:35 Insolvenční a exekuční právo
14:40 - 15:05

Žížalovský

Trest za neúspěch v podnikání nebo nabídka druhé šance?  Aktuální změna trendu v oblasti insolvence a restrukturalizace
JUDr. Michal Žižlavský
15:05 - 15:30

Fučíková

Neexekuční činnost exekutorů v mezinárodním srovnání aneb nevyužitý potenciál
Mgr. Pavla Fučíková a JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

15:30 - 15:35 Diskuze
15:35 - 15:50 Přestávka
15:50 - 16:20 Mezinárodní právo soukromé
15:50 - 16:15

Maisner

Strategie volby práva ve vztazích s mezinárodním prvkem
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
16:15 - 16:20 Diskuze
16:20 - 17:45 Transparentnost veřejné správy
16:20 - 16:45

silueta

Aktuální problémy při aplikaci některých ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek
Mgr. Lucie Moravčíková

16:20 - 17:20

Terminologie insolvenčního řízení v angličtině - jazykový workshop společnosti Belisha Beacon

16:45 - 17:10

silueta

Ochrana dodavatele před nezákonným postupem zadavatele podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Mgr. Mojmír Florián

17:10- 17:35

silueta

Restituce 1991-2018: opravdu tečka?!
JUDr. Petr Meduna

17:35 - 17:45 Diskuze
17:45 Ukončení
20:00 Společenský večer

2. den 26. 4. 2017

09:15 - 09:30 Zahájení
09:30- 10:25 Občanské právo II.
09:30 - 09:55

Záruční smlouva v českém právu
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

09:55 - 10:20

Vybrané problémy první novely občanského zákoníku
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

10:20 - 10:25

Diskuze

10:25 - 10:55 Finanční právo
10:25 - 10:50

Bursík
Specifika dokazování v daňovém řízení ve vztahu k účasti na podvodu DPH
Mgr. Radek Buršík

10:50 - 10:55 Diskuze
10:55 - 11:15 Přestávka
 11:15 - 13:10 Aktuální otázky justice
11:15 - 11:40

Lichovník

Aktuální rozhodování Ústavního soudu
JUDr. Tomáš Lichovník

11:40 - 12:05

Fiala

I v procesním právu je cesta do pekla dlážděna dobrými úmysly
JUDr. Roman Fiala

12:05 - 12:30

Zemanova

Důsledky neexistence jednotných pravidel výběru soudců pro justici a společnost                      
Mgr. Daniela Zemanová

12:30 - 12:55

Baxa

Zaplňování právního prostoru dalšími zákony jako omezování naší svobody - jak dlouho ještě?
JUDr. Josef Baxa

12:55 - 13:10 Diskuze
13:10 - 13:15 Ukončení
13:15 Oběd


 

Program kongresu Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
Codexis
Partneři
NovaVoice® OSWALD
OTIDEA ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář - insolvenční správci
Belisha Beacon Sharon Style
CarTec Group, s.r.o. PwC Legal
Odborní partneři
Soudcovská Unie ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Unie podnikových právníků ČR ELSA ČR
Exekutorská komora ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity Plzeň
Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mediální partneři
ANAG Brands&Stories Bulletin Advokacie eLAW.CZ ePravo.cz GRADA
Konkursní noviny Lobby Právní prostor.cz vz24