Program kongresu PRÁVNÍ PROSTOR 2017

Program je průběžně doplňován. Další informace doplníme v nejbližších dnech.

Program kongresu je rozdělen do dvou dní, jednotlivé dny jsou rozděleny do tematických bloků.

Moderátorem letošního ročníku kongresu bude stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Bloky odborného kongresu

ZOBRAZIT
PROGRAM
1. DNE
ZOBRAZIT
PROGRAM
2. DNE

1. den 25. 4. 2017

08:30 - 09:30 Prezentace účastníků
09:30 - 09:50 Úvodní slovo
09:50 - 11:15 Občanské právo
9:50 - 10:40

silueta

Výkladové problémy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

10:40 - 11:05

svatos

Nové směry v elektronické dokumentaci právního jednání
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

11:05 - 11:15 Diskuze
11:15 - 12:15 Speciální právní disciplíny
11:15 - 11:40

siluetaAktuální legislativní změny na úseku zájmových chovů psů
JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová

11:40 - 12:05

matzner
...
..

12:05 - 12:15 Diskuze
12:15 - 13:15 Oběd
13:15 - 14:40 Trestní právo
13:15 - 13:40

Sokol

...
JUDr. Tomáš Sokol
13:40 - 14:05

silueta
...
JUDr. Libor Vávra

14:05 - 14:15 Diskuze
14:15- 15:10 ...
14:15 - 14:40

...
...

14:40 - 15:05 ...
... 
15:05 - 15:10 Diskuze
15:10 - 15:30 Přestávka
15:30 - 16:00 ...
15:30 - 15:55

mlsna

...
...
15:55 - 16:00 Diskuze
16:00 - 17:50 Veřejné zakázky – transparentnost veřejné správy
16:00 - 16:25

silueta
Aktuální problémy při aplikaci některých ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek

Mgr. Lucie Moravčíková

16:25 - 16:50

silueta
Ochrana dodavatele před nezákonným postupem zadavatele podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Mgr. Mojmír Florián

16:50 - 17:15

korbel
...

17:15- 17:40

silueta
...
JUDr. Petr Meduna

17:40 - 17:50 Diskuze
17:50 Ukončení
20:00 Společenský večer

2. den 26. 4. 2017

09:15 - 09:30 Zahájení
 09:30 - 10:30 Insolvenční právo
09:30 - 09:25

Žížalovský


...

JUDr. Michal Žižlavský
09:55 - 10:20

hurka


...
...
10:20 - 10:30 Diskuze
10:30 - 10:50 Přestávka
 10:50 - 13:10 Aktuální otázky justice
10:50 - 11:15

silueta

...

11:15 - 11:40

šamal

...
...

11:40 - 12:05

JUDr. Roman Fiala

...
...

12:05 - 12:30

zemanova

...
...

12:30 - 12:55

zemanova

...
...

12:55 - 13:10 Diskuze
13:10 - 13:15 Ukončení
13:15 Oběd


 

Pořadatelé
Codexis
Partneři
NovaVoice® OSWALD
OTIDEA ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář - insolvenční správci
Odborní partneři
Soudcovská Unie ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Unie podnikových právníků ČR ELSA ČR
Exekutorská komora ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity Plzeň
Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mediální partneři
ANAG Brands&Stories Bulletin Advokacie eLAW.CZ ePravo.cz GRADA
Konkursní noviny Lobby Právní prostor.cz vz24