Program kongresu PRÁVNÍ PROSTOR 2016

Program kongresu byl rozdělen do dvou dní, jednotlivé dny byly rozděleny do tematických bloků.

Moderátorem letošního ročníku kongresu byl stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Bloky odborného kongresu

ZOBRAZIT
PROGRAM
1. DNE
ZOBRAZIT
PROGRAM
2. DNE
Program kongresu ke stažení

1. den 19.4.2016

08:30 - 09:30 Prezentace účastníků
09:30 - 09:50 Úvodní slovo
09:50 - 11:15 Občanské a obchodní právo
09:50 - 10:15

horacek

Nové aspekty ochrany spotřebitele
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

10:15 - 10:40

dedic

Aktuální výkladové problémy zákona o obchodních korporacích
prof. JUDr. Jan Dědič

10:40 - 11:05

svatos

Efektivní řešení obchodních sporů - mediace a ti druzí
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.

11:05 - 11:15 Diskuze
11:15 - 12:15 Právo duševního vlastnictví
11:15 - 11:40

simonovska
Fashion law
Mgr. Zuzana Šimonovská, LL.M.

11:40 - 12:05

matzner
Každý den se softwarovým právem
JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.

12:05 - 12:15 Diskuze
12:15 - 13:15 Oběd
13:15 - 14:40 Trestní právo
13:15 - 13:40

vavra

Všichni máme děti aneb zamyšlení nad trestáním mladistvých
JUDr. Libor Vávra
 13:40 - 14:05

bradacova

Dozor a dohled ve státním zastupitelství není totéž
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
14:05 - 14:30

silueta
Aplikace zásady presumpce neviny v médiích
JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

14:30 - 14:40 Diskuze
14:40- 15:10 Insolvenční právo
14:40 - 15:05

zizlavsky
Je možná záchrana životaschopného podniku v insolvenci?
JUDr. Michal Žižlavský

15:05 - 15:10 Diskuze
15:10 - 15:30 Přestávka
15:30 - 16:00 Přestupkové právo
15:30 - 15:55

mlsna

Reforma přestupkového práva - základní východiska, cíle a očekávání
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
15:55 - 16:00 Diskuze
16:00 - 17:50 Transparentnost veřejné správy
16:00 - 16:25

havlova
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek
Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

16:25 - 16:50

silueta
Změny v prokazování kvalifikace a procesu posouzení nabídek v zákoně o zadávání veřejných zakázek
Mgr. Lucie Žilková

16:50 - 17:15

korbel
Nový zákon o registru smluv
Mgr. František Korbel, Ph.D.

17:15- 17:40

kostal
Nahota veřejného podnikání jako Pyrrhovo vítězství státu nad sebou samým
JUDr. PhDr. Vratislav Košťál

17:40 - 17:50 Diskuze
17:50 Ukončení
20:00 Společenský večer

2. den 20.4.2016

08:45 - 09:00 Zahájení
 09:00 - 10:30 Pracovní právo
09:00 - 09:25

randlova

Výhody a nevýhody novely zákoníku práce
JUDr. Nataša Randlová
09:25 - 09:55

hurka

Výhody a nevýhody novely zákoníku práce
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
09:55 - 10:20

polansky

Blíží se konec vymahatelnosti práva?
Mgr. Petr Polanský
10:20 - 10:30 Diskuze
10:30 - 10:50 Přestávka
 10:50 - 13:10 Aktuální otázky justice
10:50 - 11:15

silueta

Aktuální problémy české justice
JUDr. Pavel Rychetský

11:15 - 11:40

šamal

Úvahy nad uspořádáním soudní soustavy v České republice
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

11:40 - 12:05

JUDr. Roman Fiala

Postavení soudce, nezávislost a odpovědnost
JUDr. Roman Fiala

12:05 - 12:30

zemanova

Pojetí práva na zákonného soudce v praxi soudů
Mgr. Daniela Zemanová

12:30 - 12:55

zemanova

Musí čl. 38 odst. 1 Listiny garantovat automatický generátor aneb kdo je tady sprostý podezřelý?
JUDr. Josef Baxa

12:55 - 13:10 Diskuze
13:10 - 13:15 Ukončení
13:15 Oběd


 

Program kongresu Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
Codexis
Partneři
NovaVoice® OSWALD
OTIDEA Kuba Libri
ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář - insolvenční správci DELOR
CarTec Group, s.r.o.
Odborní partneři
Soudcovská Unie ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Unie podnikových právníků ČR Panevropská univerzita – UNINOVA
Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Unie státních zástupců
Asociace energetických manažerů CEVRO INSTITUT
ELSA ČR Exekutorská komora ČR
Fakulta právnická Západočeské univerzity Plzeň
Mediální partneři
Konkursní noviny Lobby Právní prostor.cz vz24 ANAG Brands&Stories
Bulletin Advokacie eLAW.CZ ePravo.cz GRADA