Historie kongresu Právní prostor

Právní prostor 2018
Právní prostor 2018

Osmý ročník kongresu Právní prostor již je minulostí. Program plný příspěvků ze všech oblastí práva, zajímavých setkání a rozhovorů, připomínal, jak poznamenal moderátor kongresu Mgr. et Mgr. Michal Vávra, velmi dobře poskládaný míchaný salát, který chutnal všem účastníkům. Kongres Právní prostor 2018 se již tradičně konal v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi a jako v předchozích ročnících, i letos organizátoři přivítali téměř dvě stovky účastníků. Konferenci svým úvodním slovem zahájili Ing. Lubomír Brož a JUDr. Petra Gříbková ze společnosti Atlas Consulting a moderátor celého kongresu Mgr. et Mgr. Michal Vávra. Mezi hlavní odborné bloky kongresu patřila následující témata: Ochrana osobních údajů (GDPR a ePrivacy), Fenomén judikatury v právu, Občanské a obchodní právo, Deliktní právo, Pracovní právo, Ústavní právo, Aktuální otázky justice a další.

Jako přednášející se mimo jiné představili předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. či předseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra.

více...

Program Kongresový výbor Přednášející Partneři Galerie

Právní prostor 2017
Právní prostor 2017

Ve dnech 25. až 26. dubna proběhl v pořadí již sedmý ročník veleúspěšného odborného kongresu Právní prostor. I v tomto roce si účastníci mohli ve dvou dnech vyslechnout více než 20 poutavých přednášek od odborníků z oblasti práva. Záštitu nad celou událostí pak převzal ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, náměstek ministra vnitra JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. a z řad institucí pak Soudcovská unie ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Organizátorem této úspěšné události byla opět společnost ATLAS consulting, výrobce nejrozšířenějšího právního informačního systému CODEXIS.

více...

Program Kongresový výbor Přednášející Partneři Galerie

Právní prostor 2016
Právní prostor 2016

Již šestý ročník odborného kongresu Právní prostor proběhl v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi 19. a 20. dubna 2016. Stejně jako kongresy předešlé, i ten letošní byl naplněn až po pomyslný okraj zajímavými hosty a tématy. Záštitu nad akcí převzali ministr spravedlnosti, ministryně pro místní rozvoj, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví a předseda Ústavního soudu. Stejně jako v letech minulých byl program rozdělen do dvou dnů. I letos vystoupilo více než 20 odborníků, mezi jinými například předsedové všech tří vrcholných soudních instancí.

Program byl rozdělen do tematických bloků tak, aby si každý z účastníků přišel na své.

První blok Občanské a obchodní právo zahrnoval celou řadu praktických témat. Novinku z oblasti řešení sporu přiblížil JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., se svou přednáškou na téma Nové aspekty ochrany spotřebitele. Výkladovými problémy zákona o obchodních korporacích se následně zabýval prof. JUDr. Jan Dědič. Zmínil také příčiny vzniku výkladových obtíží, mezi které patří mimo jiné necitlivé zásahy způsobené pozměňovacími návrhy a jejich nepromítnutí nebo nedokonalé promítnutí do celého textu zákona. Do mediace nezasvěcené zasvětil JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., který zakončil první blok kongresu.

Do druhého bloku jsme vstoupili s Fashion law a Mgr. Zuzanou Šimonovskou, LL.M., advokátkou a zakladatelkou Ústavu práva módního průmyslu, která popsala základní aspekty práva módního průmyslu. Pro fajnšmekry byla jako dělaná přednáška JUDr. Jiřího Matznera, Ph.D., LL.M., na téma Každý den se softwarovým právem.

Třetí blok z oblasti trestního práva obsadili JUDr. Libor Vávra, JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., a JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., Vrchní státní zástupkyně se svým příspěvkem snažila osvětlit rozdíl mezi dozorem a dohledem ve státním zastupitelství pro ty, kteří žili v domnění, že se jedná o stejné instituty. Libor Vávra se zabýval trestní odpovědností dětí a mladistvých, když rozporoval současnou nepříliš šťastnou debatu o snižování hranice trestní odpovědnosti. Presumpce neviny v médiích byla předmětem příspěvku Aleše Rozehnala.

V rámci specializovaných bloků zaměřených na insolvence a přestupkové právo vystoupil vždy jeden přednášející. Vzkřísit podnik v insolvenci se pokusil JUDr. Michal Žižlavský s výstupem na téma Je možná záchrana životaschopného podniku v insolvenci? Reformu přestupkového práva následně přiblížil JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Posledním blokem prvního dne byla Transparentnost veřejné správy. Úskalí nového zákona o zadávání veřejných zakázek přednesla Mgr. Adéla Havlová, LL.M., kterou ve výkladu doplnila Mgr. Lucie Žilková. Svou pověst nezklamal ani JUDr. PhDr. Vratislav Košťál. S alegorickým příspěvkem Nahota veřejného podnikání jako Pyrrhovo vítězství státu nad sebou samým zavedl návštěvníky kongresu do říše ctností a neřestí zákona o registru smluv, aby nepřímo oponoval Mgr. Františku Korbelovi, Ph.D., spolutvůrci zákona a aktivnímu účastníkovi kongresu na stejné téma.

Do druhého dne účastníci vkročili s pracovním právem a dvojicí JUDr. Nataša Randlová a doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Pracovněprávní specialisté představili výhody a nevýhody chystané novely zákoníku práce.

Bonusovým hostem kongresu byl Mgr. Petr Polanský, který vystoupil v návaznosti na mimořádnou situaci kolem snižování exekutorských tarifů, které by mohlo vést až k anarchii a konci vymahatelnosti práva.

Inspirativní přednáškou byl příspěvek JUDr. Pavla Rychetského, jehož pohled na současný stav české justice byl a je poměrně kritický. Jednotlivé aspekty a návrhy řešení justiční problematiky se můžete dočíst v rozhovoru, který předseda poskytl odbornému portálu Právní prostor.cz. Mimo nejvyššího zástupce justice vystoupili také prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D, JUDr. Roman Fiala, Mgr. Daniela Zemanová a JUDr. Josef Baxa.

Doufáme, že letošní ročník odborného kongresu Právní prostor přinesl všem zúčastněným nejen nové poznatky, ale že si jej také náležitě užili. Vás, kteří jste letošní ročník promeškali, odkážeme na web Právní prostor.cz a do právního informačního systému CODEXIS, kde najdete stylizované a verifikované přepisy všech kongresových příspěvků.

Budeme se těšit za rok na viděnou!

více...

Program Kongresový výbor Přednášející Partneři Galerie

Právní prostor 2015
Právní prostor 2015

Ve dnech 21. – 22. dubna 2015 proběhl v Seči u Chrudimi pátý ročník odborného kongresu Právní prostor, jenž lze již tradičně označit za úspěšný. Stejně jako předchozí ročník, i ten letošní nabídl nejen mnohoznačný podtitul, tentokráte „(Ne)možné podoby práva“, ale přilákal též velmi zajímavým programem a brilantním výběrem přednášejících. Záštitu nad kongresem letos převzali Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Soudcovská unie ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

První blok prvého dne kongresu byl věnován trestnímu právu. Ihned po úvodním slovu zástupců organizátorů Ing. Lubomíra Brože a JUDr. Ing. Petry Gříbkové se mikrofonu ujal JUDr. Libor Vávra, který polemizoval nad otázkou, k čemu v trestním právu slouží 3 stupně a 4 články soudní soustavy.
V rámci bloku trestního práva dále vystoupili JUDr. Pavel Zeman na téma nového zákona o státním zastupitelství, prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., a doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., se věnovali rekodifikaci trestního řádu, a dále vystoupila též prof. JUDr. Helena Válková, CSc., která se zabývala problematikou vězeňství.

Druhý blok byl zaměřen na témata z právních oblastí, jež leží mimo proud hlavních právních odvětví, o to více však upoutají pozornost. Velice přínosným byl příspěvek JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D., jenž účastníkům kongresu představil téma whistleblowingu.
V tomto bloku byla dále představena problematika přechodu práv a povinností při změně dodavatele, a to JUDr. Natašou Randlovou, se svým tématem vystoupil též JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. a velmi neotřele pojatou prezentaci na téma „Jak plastikami zákonů zaklínat zlo aneb mimikry konání v politice“ představil JUDr. PhDr. Vratislav Košťál.

I poslední blok prvního dne byl zčásti věnován úzce zaměřeným tématům, jakými byly například kybernetické právo (prof. Ing. Vladimír Smejkal, Ph.D., LL.M.) nebo mediace (PhDr. Lenka Holá, Ph.D.). Doc. JUDr. Michaela Zuklínová-Hendrychová, CSc. pak představila téma rozvodu a majetkových práv manželů.
Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. přispěla do programu kongresu tématem rozvodů manželství a odklonů.

Program prvního dne byl zakončen přednáškou o „Sjednocující“ judikatuře Nejvyššího soudu v praxi od JUDr. Petra Meduny. Následoval společenský večer, kterým byl první den kongresu završen a během kterého byly též vyhlášeny výsledky studentské soutěže Ukaž svou kreativitu III.

Druhý den kongresu zahájila přednáška JUDr. Roberta Nerudy, Ph.D. na téma soukromého vymáhání soutěžního práva. Pozornost byla zaměřena též na nové přístupy a možnosti v regulaci společného jmění manželů, o čemž pohovořil JUDr. Petr Tégl, Ph.D. U manželského majetkového práva zůstal i JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., jenž se věnoval obligačním vztahům mezi manželským majetkovým společenstvím a jedním z manželů. Neopomenuta byla též sféra veřejnoprávní, kdy o daňových novinkách pro rok 2015 pohovořila prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Přednáškou nesoucí záhadný název „Mýty a pověry ve výkladu a aplikaci nového civilního práva – dnešní klid před zítřejší bouří“, zaujal účastníky kongresu JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Na téma Nejvyšší rady soudnictví pohovořil JUDr. Josef Baxa. Tímto však aktuální otázky justice nebyly vyčerpány, neboť JUDr. Roman Fiala navázal na povzdech Josefa Baxy k absenci procesního zrcadla občanského zákoníku a přednesl příspěvek zabývající se rekodifikací civilního procesního práva. Rovněž prezidentka Soudcovské unie Mgr. Daniela Zemanová zaměřila svou pozornost na českou justici, a to prostřednictvím konkrétních priorit a úkolů Soudcovské unie.

více...

Program Kongresový výbor Přednášející Partneři Galerie

Právní prostor 2014
Právní prostor 2014

Největší právnický kongres svého druhu v České republice PRÁVNÍ PROSTOR je opět za námi! V pořadí již čtvrtý ročník se uskutečnil opět na Seči ve dnech 15. 4. až 16. 4. 2014, za účasti téměř dvou stovek právníků, kteří se během těchto dvou dnů postupně seznamovali s prvními zkušenostmi s novým občanským zákoníkem, změnami v oblasti občanského práva procesního či s veřejnoprávními aspekty samotné rekodifikace soukromého práva. Nechybělo ani téma věnované tradičně veřejným zakázkám, a nově také pracovnímu či spolkovému právu. Novinkou byl letos tematický blok zaměřený na speciální právní obory (sportovní a potravinové právo), který už v průběhu druhého dne kongresu vyvolal mediální smršť v podobě úvah nad povinným zaměstnáváním profesionálních sportovců. Závěr kongresu patřil opět aktuálním otázkám justice tentokrát zaměřený na analýzy současné i budoucí správy soudnictví.

Záštitu nad kongresem letos převzala ministryně pro místní rozvoj ČR, ministr zemědělství ČR, náměstkyně ministra vnitra ČR, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Soudcovské unie ČR. Odborným garantem byla tradičně Soudcovská Unie ČR, Unie podnikových právníků ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Odbornou část kongresu zahájil Mgr. Jiří Kaucký, ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra ČR, který přítomné seznámil s výčtem právních předpisů v gesci MV ČR, do kterých se nový občanský zákoník promítnul. Spoluautor nového občanského zákoníku JUDr. Petr Tégl navázal na problematiku veřejného práva s příspěvkem věnovaným některým aspektům veřejných seznamů. „Soukromé právo je právo obecné a postupuje se podle něj i v rámci použití práva veřejného“, připomenul JUDr. Tégl. Právní úprava veřejných seznamů, které by měly zajišťovat evidenci objektů, věcí a práv s nimi spojenými oproti veřejným rejstříkům, které jsou zaměřeny na evidenci osob, však vykazuje řadu nejasností a některé z nich, jako např. obchodní rejstřík jsou kombinací obou. „V pochybnostech tak nelze, než doporučit restriktivní výklad“, uzavřel JUDr. Tégl. Poslední přednášející v rámci prvního bloku kongresu JUDr. PhDr. Vratislav Košťál z ČEPS, a.s. vstoupil s převážně kritickým pohledem státní ingerence v rámci podnikatelského sektoru s majetkovou účastí státu. 

Nový občanský zákoník se stal suverénně nejdiskutovanější právní normou na kongresu a přesto, že zaznívala kritická slova k jeho úpravě, oproti loňským projevům se rétorika všech významně změnila a celá situace začala být hodnocena spíše v pozitivním duchu. Ostatně akademik doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. z Univerzity Karlovy vnímá nový občanský zákoník ve vztahu k pracovnímu právu jako „svěží vítr“.   

Vedle zástupce ministerstva vnitra, přivítal kongres také ředitelku legislativního odboru Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Mgr. Marii Kotrlou, která účastníky informovala o aktuálních i výhledových legislativních záměrech jejího ministerstva v podobě např. připravovaného nového zákona o veřejných zakázkách, novely stavebního zákona či novely zákona o vyvlastnění (č. 184/2006 Sb.) vlivem zavedení nových institutů v občanském zákoníku.

Zásadními proměnami prošlo nejen občanské právo hmotné, ale také procesní, ostatně na kongresu mu byl věnován celý jeden tematický blok, v rámci kterého vystoupil místopředseda Nejvyššího soudu a předseda Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního JUDr. Roman Fiala, podle kterého by proces měl být velmi sociálně citlivý. Opakovaně v jeho projevu zazněla upozornění na přehlcenost soudů, která se podle něj musí logicky odrazit na snížené kvalitě rozhodování. Jako příklad uvedl největší okresní soud v ČR, kterým je Ostrava, kde každý soudce končí 80 až 100 věcí za měsíc. Jako možnost pro snížení nápadu soudům zmínil JUDr. Fiala tzv. knihovní soudnictví, na které by mohly být převedeny katastrální úřady, které by díky tomu mohly rozhodovat řadu věcí, které jako správní orgány nemohou.   

Místopředseda Městského soudu v Praze JUDr. Jaromír Jirsa několikrát ve svém příspěvku zmínil podstatu procesního práva, kterou je zákaz jeho zneužívání. V rámci jeho analýzy současné situace v civilním procesu v podobě několika procesních norem také zazněl návrh na možné sjednocení formy civilních a trestních řízení soudních z důvodu existence obecných institutů, které jsou společné pro oba typy řízení. Celý blok zakončila vysokoškolská pedagožka JUDr. Renáta Šínová, která situaci v rámci rekodifikace procesního práva v ČR porovnala s aktuální situací na Slovensku.  

V dalším sledu zazněly příspěvky na téma sportovního či potravinového práva, které měly za cíl seznámit účastníky s těmito úzce specializovanými právními disciplínami a první den kongresu nakonec zakončila diskuze nad intenzitou státních zásahů v podobě např. plánovaného veřejného registru smluv a nad soutěžním právem, ke kterému se mimo jiné vyjádřil také JUDr. Jan Mayer z České národní banky.  

Druhý den kongresu navázal opět na rozbor hmotně právní části občanského práva, v rámci kterého zazněly příspěvky ke spolkovému právu a jeho změnám, které účastníkům přednesla JUDr. Lenka Deverová, advokátka a členka Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Předposlední série přednášek byla věnována rozboru prvních zkušeností s novým občanským zákoníkem. JUDr. David Uhlíř, místopředseda představenstva ČAK v úvodu svého vystoupení ohodnotil podle něj povedená ujednání v O.Z., která přispěla k sjednocení dvojkolejnosti původní právy úpravy, ale další minuty již patřily kritickému zhodnocení některých paragrafů, která mohou být „pro společnost škodlivá“. Příkladem je např. ustanovení § 2161 O.Z., které podle něj postrádá úpravu zákonné záruky, jak tomu bylo v původním občanském zákoníku a tradiční 24 měsíční lhůta pro nákup zboží v obchodě tak již od ledna neexistuje. Jako varovné v kontextu s rekodifikací zmínil rovněž ustanovení § 262a O.S.Ř., které nově umožňuje postižení majetku druhého manžela i přes soudem zrušené či zúžené společné jmění manželů. Podle JUDr. Uhlíře je jediným řešením této situace rozvod manželů.       

Na JUDr. Uhlíře navázal exnáměstek ministryně spravedlnosti Mgr. František Korbel, Ph.D. a JUDr. Petr Tégl, kteří se věnovali především rozboru jednotlivých přechodných ustanovení O.Z. včetně detailního přehledu pravé a nepravé retroaktivity.

Poslední blok „Aktuální otázky justice“ se stal opět důstojným filosoficko-právnickým zakončením letošního 4. ročníku kongresu. Vystoupily v něm špičky justice: JUDr. Jan Vyklický, soudce Nejvyššího správního soudu, JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu a JUDr. Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské Unie ČR a aktuální kandidát na ústavního soudce, kteří se především zamýšleli nad současnou i budoucí správou české justice. V přednesech často zaznívala kritická slova, varovné informace o zkušenostech Nejvyšší rady soudnictví v okolních státech i úvahy, kam to ještě může česká justice dotáhnout. „Proč justice nefunguje třeba jako pošta?“, ptal se ve svém projevu JUDr. Baxa. Podle něj je potřeba obnovit dělbu moci se všemi brzdami, protože z jeho pohledu Parlament výrazně zasahuje do exekutivy nebo do justice a to, co má být řešeno např. v rámci standardního správního řízení je Parlamentem upraveno do podoby zákona.

Letošní kongres hostil téměř 200 účastníků a 20 přednášejících, zaznělo 21 přednášek v rámci devíti tematických bloků a dvou dnů. Nezbývá než se těšit na viděnou v roce 2015 na jeho pátém ročníku, v rámci kterého se opět budeme snažit tento nastavený matematický koncept náležitě naplnit!

více...

Program Kongresový výbor Přednášející Partneři Galerie

Právní prostor 2013
Právní prostor 2013

Již třetí ročník odborného právnického kongresu Právní prostor 2013, který se konal v pondělí 22.4. a v úterý 23.4.2013 opět přivítal více než 200 právníků, kteří tentokrát společně debatovali nad otázkami týkajícími se nového občanského zákoníku a jeho dopadů do každodenní právní praxe. Kongres Právní prostor, jehož spolupořadatelem byl rovněž časopis Právní rádce, se tak stal největší právnickou akcí tohoto druhu v České republice. Nad jeho konáním převzal opakovaně záštitu také ministr spravedlnosti i ministr pro místní rozvoj. Odborným garantem byla tradičně Soudcovská Unie ČR, Unie podnikových právníků ČR a Komora administrátorů veřejných zakázek.

Kongres byl sestaven do sedmi tematických bloků, věnovaných rozboru vybraného obsahu NOZ a jeho dopadům na nejužívanější oblasti práva jako je právo rodinné, obchodní, daňové, trestní, či na oblast občanského soudního řízení nebo katastr nemovitostí včetně jeho dopadů na veřejné zakázky, či právo energetické. Své místo si na kongresu získal také již tradičně velmi očekávaný blok věnovaný aktuálním otázkám a problémům justice.

Nový občanský zákoník se v právnické i podnikatelské veřejnosti stává, zřejmě na delší dobu, tématem č. 1. Sílící odborná a informační příprava na něj a jeho dopady se projevila také na Právním prostoru, kde jednotliví účastníci v prvním bloku živě diskutovali se spoluautory NOZ např. nad tématy změn v právní úpravě Smlouvy o dílo, kde prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš zdůraznil její budoucí ryze dispozitivní úpravu a upozornil na možná rizika oproti úpravě stávající. „Sjednocená právní úprava smlouvy o dílo v NOZ se tak bude dotýkat jak poskytnutí služby u kadeřníka, tak stavby atomové elektrárny“, uvedl Eliáš. Oproti stávající úpravě již rovněž nebude od ledna 2014 možné nepřevzít dílo s drobnými vadami (viz ust. § 2628 NOZ).

S tématem rozšíření pravomoci soudů vlivem NOZ vystoupil další ze spoluautorů JUDr. Petr Tégl, PhD., do textu hlavního kodexu se tak např. vrací ujednání z Císařského patentu z roku 1915 o „slušném uvážení soudu“. Blok zakončili JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. s přednáškou týkající se vlivu NOZ na postavení věřitele a JUDr. Filip Melzer, PhD., LL.M. s tématem neplatnosti právního ujednání v návaznosti na nedodržení formy, kde zdůraznil její nevyjasněnost v podobě e-mailové komunikace, kterou část odborné veřejnosti nepovažuje za písemnou formu a vylučuje ji z užití podle § 562, odst. 1 NOZ. V následné diskuzi se však většina účastníků shodla na tom, že písemná forma zůstává zachována, jak v případě e-mailu, tak v případě komunikace přes Skype, ICQ, nebo dokonce přes Facebook.

Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. František Korbel, Ph.D. představil účastníkům přehled doprovodné legislativy a aktivit Ministerstva spravedlnosti k rekodifikaci soukromého práva v podobě přípravy mimo jiné 800 tisíc informačních tematických brožur k NOZ, které budou distribuovány přes Czech Point či denně aktualizovaného informačního webu. Na něj navázal soudce JUDr. Jaromír Jirsa s kritikou složitého procesního předpisu v rámci občanskoprávního řízení, jenž od ledna 2014 čeká další revoluční změna v podobě oddělení procesních předpisů pro sporná a nesporná řízení.

Oblast daní, stejně jako oblast ochrany osobnosti čekají s účinností NOZ rovněž nemalé změny, jak uvedli prof. JUDr. Hana Marková, CSc. a JUDr. Tomáš Sokol ve svých příspěvcích, kde speciálně úpravu daní pojalo Ministerstvo financí ve spojení s jedním inkasním místem „velkolepě“.

Jelikož je oblast veřejných zakázek fenoménem posledních let, byla i tato problematika optikou NOZ opět zařazena do programu. Náměstek ministra pro místní rozvoj Mgr. Jan Sixta tradičně shrnul plánované legislativní změny, z nichž nejvíce účastníky zaujalo řešení situace pouze jediné nabídky v zadávacím řízení. „Tato zůstane v zákoně zachována, avšak zadavatel je povinen v druhém kole podmínky zadávacího řízení „zlehčit“, aby měli šanci vyhovět i další uchazeči“, uvedl Sixta. Blok z pohledu občanskoprávních důsledků porušení zákona o veřejných zakázkách zakončil soudce JUDr. David Raus, Ph.D. předseda senátu Krajského soudu v Brně.

Závěr prvního dne patřil přehledu dopadů NOZ na duševní vlastnictví v podání prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. a také dopadů na veřejný seznam nemovitostí, který velmi poutavě přednesla JUDr. Daniela Šustrová z Katastru nemovitostí hl. m. Prahy. „Princip superficie solo cedit nepředstavuje pro katastr nemovitostí zásadní problém, neboť z celkového počtu 4.000.000 v katastru zapsaných budov, stojí pouze 380.560 na cizích pozemcích“, uvedla také mimo jiné Šustrová.

Druhý den kongresu navázal s dopady NOZ do oblasti energetického práva v podání JUDr. PhDr. Vratislava Košťála a JUDr. Jakuba Handrlicy, PhD., kteří se zaměřili na oblast závazků a věcných práv k věci cizí. Trestní soudce JUDr. Libor Vávra a bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová tuto problematiku ukončili s příspěvky věnovanými dopadům NOZ do oblasti práva trestního a rodinného.

Poslední blok „Aktuální otázky justice“ se stal důstojným filosoficko-právnickým zakončením letošního 3. ročníku kongresu Právní prostor. Vystoupily v něm špičky justice: JUDr. Roman Fiala, místopředseda NS ČR, JUDr. Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské Unie ČR, JUDr. Jan Sváček, předseda Městského soudu v Praze či JUDr. Karel Havlíček, šéfredaktor časopisu Soudce, kteří se především zamýšleli nad osobou soudce, posláním soudů či přijatelností práva, jako takového.

 

více...

Program Kongresový výbor Přednášející Partneři Galerie

Právní prostor 2012
Právní prostor 2012

Právní prostor 2012 – Druhý ročník odborného kongresu Právní prostor 2012 se uskutečnil 27. – 28. března v Seči-Ústupkách a stejně tak jako v loňském roce se organizátoři, společnost ATLAS consulting a vydavatelství Economia zaměřili na nejpalčivější změny a témata v právní problematice. Záběr témat byl opravdu široký, o čemž svědčí i pestrá skladba posluchačů. Do Seče se sjeli odborníci téměř ze všech oblastí práva, ale i zástupci veřejné správy nebo vysokých škol.

Právo ve znamení změn je podtitul, který přilákal na 180 posluchačů a oslovil 20 přednášejících, kteří vystoupili celkem v sedmi blocích věnovaných veřejným zakázkám, energetice a právu, státní správě a samosprávě, pracovnímu právu, aktuálním otázkám v justici, novému občanskému zákoníku a dalším očekávaným změnám v právním řádu.

Náměstek ministra pro místní rozvoj Jan Sixta hned v úvodu kongresu představil změny v zákonu o veřejných zakázkách. „Největšími zastánci novelizace zákona o veřejných zakázkách jsou subjekty, které zakázky nezadávají. Naproti tomu zadavatelé jsou nešťastní…zákon totiž neřeší předražené zakázky, naopak vše jen komplikuje,“ vysvětlil Sixta. Zákon prošel za poslední tři roky změnami hned dvanáctkrát, přesto, jak přiznal Sixta, zákon nezabrání, aby se do zadávacích dokumentací nedostal nesmyslně vysoký požadavek ze strany zadavatele. Největším přínosem zákona je zajištění transparentnosti při zadávání zakázek díky povinnému zveřejnění subdodavatelů, kteří se na zakázce reálně podíleli, zveřejnění smlouvy včetně konečné ceny a dodatků, odůvodnění hospodárnosti celého projektu a snížení limitu pro veřejné zakázky. Zákon také úplně ruší losování a kvalifikační kritéria, která často a nesmyslně diskvalifikovala uchazeče. Zvýší se tak ale míra administrace pro zadavatele, ale i pro uchazeče.
V bloku o státní správě a samosprávě pak zaznělo, že problémem obcí při zadávání veřejných zakázek je nízká znalost práva i formálních podmínek pro řádné vypsání veřejné zakázky.

Napříč tematickými bloky se přednášející opakovaně zamýšleli nad nepřetržitou potřebou změn v právním řádu České republiky a neustálou nutností vydávat novelizace a předpisy zákonů. „Neznalost zákona neomlouvá, přestává být realizovatelnou zásadou,“ uvedla Jana Zwyrtek Hamplová ve své přednášce o obcích a městech. „V současném českém právu se totiž začínáme těžko orientovat i my, právníci, a co potom běžní občané.“
Jan Sváček pak v bloku Aktuální otázky v justici přímo vyzval kolegy soudce, aby při složitém rozhodovacím procesu použili svých zkušeností a „zdravého rozumu“. Vratislav Košťál se pak ve svém příspěvku zamýšlel nad celkovou krizí v právním řádu, která je odrazem širší společenské krize a předzvěstí budoucí nestability.
Miroslav Růžička z Nejvyššího státního zastupitelství předložil statistiku s indexem míry korupce v České republice, která v současné době zastává třetí místo v Evropě se svými 313 387 korupčními případy za loňský rok. „Státní zastupitelství je především orgán represe. Policie se sama domnívá, že jejich orgány na potírání korupce jsou dostačující. Snaha k vytváření specializovaných útvarů v soustavě Státního zastupitelství proto není zcela podporována,“ doplnil Růžička. Růžička se však domnívá, že Česká republika se potýká zejména s tak zvanou malou korupcí, tedy korupcí prorostlou v běžném životě, kdy je zapojeno více účastníků zneužívajících špatnou organizaci, zatemňování pravidel a svých pravomocí.

Největší zájem však vzbudily bloky věnované novému občanskému zákoníku a dalším očekávaným změnám v právním řádu. Zde měli možnost odpovědět na otázky posluchačů náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, ředitel justiční akademie Jan Petrov, advokát Tomáš Sokol a místopředseda městského soudu Libor Vávra, který přímo v informačním systému CODEXIS JUSTICE demonstroval převratné změny a novinky v trestním právu.

Druhý ročník kongresu se konal pod záštitou Kamila Jankovského, ministra pro místní rozvoj a Jiřího Pospíšila, ministra spravedlnosti. Významné osobnosti odborné právní veřejnosti, které přijaly pozvání tak vedle ministerských záštit potvrzují význam kongresu. Mnozí z posluchačů i přednášejících poděkovali za přínos, kterým je Právní prostor a vyjádřili naději na uskutečnění třetího ročníku. Organizátoři, kterými jsou společnost ATLAS consulting, spol. s r. o., tvůrce nejrozšířenějšího právního informačního systému CODEXIS® a vydavatelství Economia a. s. přislíbili uspořádat další ročník. Právní prostor je zcela výjimečný svým širokým tematickým záběrem a dává příležitost k setkání zástupců nejrůznějších právních profesí s možností odborné diskuze.

více...

Program Kongresový výbor Přednášející Partneři Galerie

Právní prostor 2011
Právní prostor 2011

Ve dnech 27. -28. Dubna 2011 se v kongresovém hotelu Jezerka v Seči na Chrudimsku uskutečnil odborný kongres Právní prostor 2011. Organizátorem této úspěšné akce byla společnost Atlas consulting s.r.o., která je výrobcem právního informačního systému CODEXIS, a nakladatelství ECONOMIA a.s. Na přípravě a podpoře kongresu se podílelo nebývalé množství odborníků a odborných organizací a asociací. V jeho průběhu zaznělo 25 přednášek na různá témata z oblasti práva. Hlavním tématem kongresu bylo „Etika a právo v podnikání“.

Setkání špičkových odborníků se zúčastnili zástupci firemních právníků, advokátů, notářů, exekutorů, soudců a dalších odborností. Na Právní prostor 2011 se sjelo takřka 150 účastníků z celé ČR. Seznam významných hostů a přednášejících je opravdu úctyhodný, proto zmiňme alespoň prezidenta soudcovské Unie ČR JUDr. Tomáše Lichovníka pod jehož záštitou se kongres konal, předsedu České advokátní komory JUDr. Martina Vychopně, prezidentku Exekutorské komory JUDr. Janu Tvrdkovou, prezidentku Unie státních zástupců JUDr. Lenku Bradáčovou, prezidentku Unie podnikových právníků JUDr. Marii Brejchovou, náměstka ministra spravedlnosti JUDr. Filipa Melzera. Přednášející se s účastníky podělili o řadu zajímavých zkušeností ze své praxe.

Velký ohlas vzbudily zejména prezentace v blocích „Vymáhání pohledávek a exekuční tituly“, „Využití směnek v podnikatelské činnosti“, „Aktuální problémy justice“ a „Transparentnost veřejných zakázek“. Účastníci pozitivně hodnotili úroveň všech přednášek a styl kongresu ve formě krátkých příspěvků přednášejících a následné rozsáhlé diskuze. O odborné úrovni kongresu svědčí mimo jiné i počet článků jak v tištěných, tak v internetových médiích, které se odvolávaly na informace zde podané. Kromě oficiální odborné části kongresu přítomní bohatě využili prostor pro neformální setkání a navázání nových kontaktů, a to především v rámci společenského večera, v jehož průběhu se uskutečnily dva významné křty. Předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň pokřtil nový software pro advokáty a advokátní kanceláře – ADVOKÁTNÍ SPIS společnosti ATLAS consulting spol. s r. o. a prezident Notářské komory ČR JUDr. Martin Foukal pokřtil knihu „Evropské právo v praxi“ od autorek JUDr. M. Forejtové a Mgr. M. Tronečkové.

Většina zúčastněných se na závěr shodla na tom, že stojí za to pokračovat za rok kongresem Právní prostor 2012 a vybudovat tak tradici pravidelných setkání odborníků z oblasti práva.

více...

Program Kongresový výbor Přednášející Partneři Galerie

Program kongresu Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
Codexis
Partneři
NovaVoice® OSWALD
UTY future s.r.o.
Odborní partneři
Soudcovská Unie ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Unie podnikových právníků ČR ELSA ČR
Exekutorská komora ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity Plzeň
Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Mediální partneři
ANAG Brands&Stories Bulletin Advokacie eLAW.CZ GRADA Lobby
Právní prostor.cz vz24 PRO města a obce