Program kongresu PRÁVNÍ PROSTOR 2018 budeme zveřejňovat postupně.

Program kongresu bude rozdělen do dvou dnů, jednotlivé dny budou rozděleny do tematických bloků.

Moderátorem letošního ročníku kongresu bude stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Bloky odborného kongresu

ZOBRAZIT
PROGRAM
1. DNE
ZOBRAZIT
PROGRAM
2. DNE

1. den 24. 4. 2018

08:30 - 09:30 Prezentace účastníků
09:30 - 09:50 Úvodní slovo
09:50 - 11:15 Blok I. Ochranna osobních údajů GDPR
9:50 - 10:15

silueta

JUDr. David Borovec
Ochrana osobních údajů v personální praxi

10:15 - 10:40

Pattynova

Mgr. Jana Pattynová, LL.M.
Ochrana osobních údajů ve střední a malé korporaci

10:40 - 11:05

Korbel
Mgr. Františel Korbel, Ph.D.

Ne-odpovědnost poskytovalů služeb informační společnosti v digitálním světě

11:05 - 11:15 Diskuze
11:15 - 12:15 Blok II. Pracovní právo
11:15 - 11:40

silueta

Mgr. Ing. Markéta Pravdová
Sociální média na pracovišti

11:40 - 12:05

silueta
...
...

12:05 - 12:15 Diskuze
12:15 - 13:15 Oběd
13:15 - 14:40 Blok III. Deliktní právo
13:15 - 13:40

Samal

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Ukládánání peněžitých trestů

13:40 - 14:05

silueta

JUDr. Jan Lata, Ph.D.
Role státního zastupitelství v právním státu
14:05 - 14:30

Vavra

JUDr. Libor Vávra
Budeme si ještě více nadávat, nebo se už začneme mlátit? Zamyšlení nad sociálními sítěmi z pohledu trestního soudce

14:30 - 14:40 Diskuze
 14:40 - 15:35 Blok IV. Občanské právo I.
14:40 - 15:05

silueta

doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Možnosti omezení koncentrace vlastnictví médií
15:05 - 15:30

Meduna

JUDr. Petr Meduna
...

15:30 - 15:35 Diskuze
15:35 - 15:50 Přestávka
15:50 - 16:45 Blok V. Fenomén judiktury v právu
15:50 - 16:15

silueta

JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.
Tvorba a publikace judikatury

16:15 - 16:40

Pospisil

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
Závaznost soudní judikatury: východiska a limity v podmínkách právního státu

16:40 - 16:45 Diskuze
16:45 - 17:45 Blok VI. Ústavní právo
16:45 - 17:10

Kysela

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Referendum v českém ústavním pořádku

17:10 - 17:35

Havel

JUDr. Tomáš Havel
Role prezidenta republiky při utváření a ustavení vlády v ČR, polo-prezidentský systém a minoritní demokracie

17:35- 18:00

silueta

prof. JUDr. Aleš Gerloch
Ústavní systém rigidní nebo flexibilní?

18:00 - 18:10 Diskuze
17:45 Ukončení
20:00 Společenský večer

2. den 25. 4. 2018

09:15 - 09:30 Zahájení
09:30- 10:25 Blok VII. Právo v podnikání
09:30 - 09:55

silueta

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Problematika sdílené ekonomiky

09:55 - 10:00

Diskuze

10:00 - 10:55 Blok VIII. Občasnké právo II.
10:00 - 10:25

silueta
JUDr. Jan Lasák, LL.M.
Aplikační problémy zákonu o obchodních korporacích

10:25 - 10:50

silueta

JUDr. Aleš Linhart, Ph.D.
Meze předsmluvní odpovědnosti

10:50 - 10:55 Diskuze
10:55 - 11:15 Přestávka
 11:15 - 13:10 Blok IX. Aktuální otázky justice
11:15 - 11:40

Rychetsky

JUDr. Pavel Rychetský
Česká justice na prahu druhého tisíciletí

11:40 - 12:05

Fiala

JUDr. Roman Fiala
Jak se zamýšlet nad osobností soudce?

12:05 - 12:30

Zemanova

Mgr. Daniela Zemanová                      
Otázky, které si (ne)klademe o proměnách odpovědnosti soudce v dnešní společnosti

12:30 - 12:55

Baxa

JUDr. Josef Baxa
...

12:55 - 13:10 Diskuze
13:10 - 13:15 Ukončení
13:15 Oběd

 

 

Pořadatelé
Codexis
Partneři
NovaVoice® OSWALD
UTY future s.r.o.
Odborní partneři
Soudcovská Unie ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Unie podnikových právníků ČR ELSA ČR
Exekutorská komora ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity Plzeň
Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mediální partneři
ANAG Brands&Stories Bulletin Advokacie eLAW.CZ ePravo.cz GRADA
Lobby Právní prostor.cz vz24 PRO města a obce